Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig?

Een dakkapel geeft uw zolder licht en ruimte en schept daarmee
mogelijkheden voor een extra kamer. Het plaatsen van zo’n
dakkapel kan echter niet zomaar. Om de veiligheid van uzelf en
van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden
moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan
wel enkele voorwaarden gesteld. In sommige gevallen is daar
een omgevingsvergunning voor nodig, in andere gevallen niet.
In deze brochure leest u meer over de voorwaarden voor
vergunningvrij en vergunningplichtig plaatsen van dakkapellen.

De voor- en achterkantbenadering

Belangrijk is waar u de dakkapel wilt plaatsen. In de regel geldt dat
alles wat grenst aan openbaar toegankelijk gebied (de weg,
openbaar groen of water), zoals de voorkant en bij hoekwoningen
de zijkant van de woning, een grotere invloed heeft op de directe
omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden
gebouwd. Daarom mag een dakkapel aan de voorkant en zijkant van
de woning meestal niet zonder omgevingsvergunning worden
gebouwd.

Een dakkapel aan de voorzijde

In een aantal gevallen mag een dakkapel ook aan de voorkant of op
een dak dat naar het openbaar gebied gekeerd is zonder vergunning
worden geplaatst. De dakkapel moet dan in ieder geval voldoen aan
de voorwaarden 2 tot en met 6. Daarnaast moet het bestemmingsplan
een dakkapel aan de voorkant toestaan en mogen er geen
welstandseisen gelden. Uw gemeente kan u informeren of dat bij u
het geval is.

Ga zelf na of u zonder
omgevingsvergunning mag bouwen

Wilt u een dakkapel plaatsen? Doorloop de stappen uit het schema
om na te gaan of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft.
Uw gemeente kan u informeren over de welstandseisen die voor uw
locatie gelden.

Geen omgevingsvergunning voor het
bouwen nodig

Voor het vergunningvrij mogen plaatsen van een dakkapel
gelden de volgende voorwaarden:
1. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak
gebouwd; dit zijdakvlak mag echter niet naar openbaar toegankelijk
gebied (de weg, groen) gekeerd zijn;
2. de dakkapel heeft een plat dak;
3. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger
dan 1,75 meter;
4. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar
minder dan 1 meter boven de dakvoet1
;
5. de bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de
daknok2
;
6. de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het
dakvlak3
;
7. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning
of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen. de dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere
woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden
bewoond, vergunningvrij worden geplaatst.

1 Dakvoet: het laagste punt van een schuin dak.
2 Daknok: het hoogste punt van een schuin dak.
3 Bij rijtjeshuizen en twee-onder-één-kap woningen geldt de grenslijn tussen
de woningen als zijkant van het dakvlak.

Vergunningvrij, maar niet regelvrij

Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningvrij
bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen. De
planologische regels uit bijvoorbeeld het bestemmingsplan en
redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota
zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit (met onder
meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit
het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Als u gaat (ver)bouwen
moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

Neem contact op

We zijn er even niet, maar verstuur ons een berichtje, en we nemen zsm contact met je!

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Begin met typen en druk op enter om te zoeken